Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2018

Stefan Wink, Brand Strategist van de ‎Rabobank, vertelt over "Growing a better world together", de nieuwe missie van de Rabobank, waarmee de bank zich middels kennis, netwerken en financiële oplossingen inzet om klanten en partners nog beter te ondersteunen bij het ecologisch en sociaal verduurzamen van de food & agrarische sector. Met het driejarige 'Kickstart Food' wordt gefocust op vier sleutelgebieden: - Aarde: wereldwijd de kwaliteit herstellen van de huidige landbouwgrond, om meer te produceren met minder weerslag op het milieu - Verspilling: voedselverspilling in de hele voedselproductieketen terugdringen - Stabiliteit: een stabielere en robuustere voedselmarkt aanmoedigen en stimuleren - Voeding: de voedingswaarde van onze diëten uitbalanceren Meer info: www.rabobank.com/nl/about-rabobank/kickstart-food/index.html