Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2018

Susan Hansen and Natasha Valeeva of RaboResearch explain China's bombshell decision to ban waste paper imports for recycling. Listen now (in English).


Jun 5, 2018

De helft van alle agrarische klanten van de Rabobank, zo’n 25.000, heeft met bedrijfsopvolging te maken. Een emotioneel proces dat niet altijd zonder horten of stoten verloopt. Aan het woord is Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij de Rabobank.