Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 5, 2018

De helft van alle agrarische klanten van de Rabobank, zo’n 25.000, heeft met bedrijfsopvolging te maken. Een emotioneel proces dat niet altijd zonder horten of stoten verloopt. Aan het woord is Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij de Rabobank.