Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2020

In de vijfde aflevering van de podcast Wizards&Prophets gaan Vork-hoofdredacteur Joost van Kasteren en directeur Dierwetenschappen Martin Scholten van Wageningen University in gesprek over de toekomst van onze veestapel.

Tovenaar Van Kasteren ziet weinig heil in pogingen om de veehouderij te verduurzamen via kringlooplandbouw. ‘Het stikstofverlies is zo groot, die kringloop krijg je nooit gesloten.’ Toch is hij geen principieel tegenstander van vlees, hij eet het zelf ook.

Om de schade aan de natuur te beperken, pleit hij ervoor om alle landbouw in Nederland te concentreren op een miljoen hectare grond. Op deze manier blijft er een miljoen hectare land over om terug te geven aan de natuur. ‘We kunnen hier dan echte robuuste natuur van maken, die we als mens volledig aan haar lot overlaten.’

Voor profeet Scholten is de massale uitstoot van stikstof bij de vleesproductie juist het argument om veel meer terug te vallen op kringlooplandbouw. Maar dan wel met moderne methoden. In zijn ideale wereld gebruiken we het afval uit de stad straks als grondstoffen voor zowel de gewassen- als de veeteelt.