Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2019

Hoe produceren we genoeg voedsel in Nederland, zonder de natuur volledig weg te vagen? In aflevering twee van deze vijfdelige podcast-serie praten landbouwkundig ingenieur Frank Verhoeven en gepensioneerd onderzoeker Peter Smeets over de (her)inrichting van ons landschap. Moeten we toe naar een verweving van natuur met kleinschalige landbouw, of juist naar een strikte scheiding en schaalvergroting van functies?

Massaproductie in voedselfabrieken; Verhoeven kan zich niet voorstellen dat een concentratie van landbouw op strategische plekken ons land werkelijk vooruit gaat helpen. Hij pleit voor het tegenovergestelde: kleinschaligheid en een combinatie van functies in het landschap. Smeets is er juist van overtuigd dat schaalvergroting de enige kans is om op een efficiënte manier genoeg voedsel te produceren én de natuur de ruimte te geven om zich te herstellen.

Onder leiding van Harm Edens gaan Verhoeven en Smeets op zoek naar wat hen bindt. En dat is genoeg. Beide pleiten voor het behouden van werkgelegenheid, ruimte voor de ondernemende mkb-er en vooral: een sterke visie van de overheid.