Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2019

Er zit weinig leven meer in Nederlandse akkers en weilanden. En intussen neemt de biodiversiteit ook nog eens steeds verder af. In het Deltaplan Biodiversiteit werken melkveehouders, onderwijsinstellingen, zuivelbedrijven, Agrifirm en de Rabobank samen om het tij te keren. De eerste stap is het monitoren van de biodiversiteit, de tweede stap een andere manier van boeren bedenken zodat insecten, vogels en andere nuttige dieren in en op het boerenland weer terugkeren. Want dat is beter voor het weiland en de koeien, maar zeker ook voor de boer. En wie oog heeft voor biodiversiteit mag straks van de Rabobank een rentevoordeel verwachten. Harm Edens/BNR interviewt Alex Datema, melkveehouder in Groningen, en Jeen Nijboer, projectmanager Food & Agri bij de Rabobank, over insecten en weidevogels die íédereen blij gaan maken.