Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2019

Moeten we de landbouw verder intensiveren, of juist investeren in biologische voedselproductie? In deze vijfdelige podcast-serie gaan moleculair bioloog Hidde Boersma en directeur van Food Hub Joris Lohman met elkaar in debat over de toekomst van ons voedsel. Ze pleiten allebei voor een duurzamere landbouw. Toch liggen hun oplossingen ver uit elkaar.

Boersma vertegenwoordigt de ‘tovenaars’. Dit is de stroming van denkers die de landbouw met gen-tech en andere innovaties verder willen intensiveren. Door meer voedsel te produceren op minder land, willen ze zo meer ruimte creëren voor de natuur.

‘Profeet’ Lohman pleit juist voor een circulaire voedselproductie, die veel meer in balans is met natuurlijke ecosystemen.

Onder leiding van Harm Edens verkennen Boersma en Lohman elkaars ideeën, en onderzoeken ze in hoeverre hun oplossingen elkaar zouden kunnen versterken. Want over een ding zijn ze het wel eens; de huidige status-quo in de landbouw moet worden doorbroken.

In deze eerste aflevering verkennen Boersma en Lohman het veld. Ze schetsen de ideeën van zowel de profeten als de tovenaars in het voedseldebatten, en introduceren de grote thema’s die ze de komende vijf afleveringen gaan bespreken.