Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 3, 2018

Boeren in Afrika die niet alléén op het land werken of veehouden om hun eigen gezin te onderhouden, maar in staat zijn het hele continent te voeden – Marianne Schoemaker, CEO Rabo Development, beschrijft de enorme uitdagingen die de Rabobank en haar Afrikaanse partners voorzien om dat te bereiken. Vooral omdat Afrika een netto importerend continent is en de bevolking groeit als kool. Naar verwachting is het aantal Afrikanen in 2050 verviervoudigd (!). Een hechte samenwerking tussen banken en overheden is daarom cruciaal.