Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 2, 2018

Hoe kunnen we in 2050 60% meer voedsel produceren dan nu, zonder dat we de aarde uitputten? Wat moeten we daar nu al voor doen? Harm Edens legt deze vraag voor aan Gilles Boumeester, hoofd RaboResearch Food & Agribusiness. “Heel veel van de standaardpraktijken in Nederland of West-Europa worden nog niet eens gebruikt in andere landen. Daar kun je zeggen als organisatie: ik zet mijn netwerk in en ik ga helpen op andere plekken om daar efficiënter water te gebruiken, beter grondstoffen te beheren en daarmee meer voeding te bewerkstelligen.” Meer info: www.rabobank.com/nl