Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 25, 2018

Albert Boogaard, Head Innovation bij Rabobank Foundation, schetst het belang van de nieuwste data-gedreven technologie voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden.